Een vzw runnen kost veel geld.

Wij hebben immers de dagelijkse kosten voor een goede werking van onze vzw. Aangezien we geen  subsidie's  krijgen, is daarom jullie financiële steun  van groot belang om de werking van de tielt-wingse creahoeve draaiende te houden.

U kan ons financieel helpen door een donatie te doen op het rekeningnummer BE89 7343 8922 0185

 

  • Legaat

De vzw zet zich dagelijks in om zoveel mogelijk mensen een creatieve bezigheid te kunnen bieden, en dit zowel voor kinderen als volwassen met of zonder beperking of handicap. Zonder u steun kunnen we dit niet blijven doen en jammer genoeg hebben we nog heel veel werk te realiseren. Denk daarom in uw testament aan al deze mensen en laat onze vereniging een legaat na. Een testament opstellen, klinkt ingewikkeld maar het hoeft dit niet te zijn. Met een bezoek aan de notaris, is alles geregeld. Op deze manier kan u ons helpen ook als je er niet meer bent. 

Indien je meer info wenst kan je steeds terecht op ons secretariaat of op het nummer 0476/67.60.50  • Door een doorlopende opdracht of door een gift

Je kan je financiële instelling opdracht geven om elke maand een vast bedrag te storten of je kan altijd een vrije gift storten op

ons rekening nummer BE89 7343 8922 0185